Ակտիվների գնահատում

Մենք մեր հաճախորդներին մատուցում ենք ակտիվների գնահատման ծառայություն և առաջարկում ենք ակտիվների արժեքի վերաբերյալ մասնագիտական կարծիք՝ օգնելով նրանց միաձուլման, գնման, վերակազմակերպման, ռազմավարական պլանավորման և այլն բնույթի հարցերում։ Ակտիվների գնահատման մեր ծառայությունները հիմնված են գնահատման լայնորեն տարածված մեթոդների և սկզբունքների վրա։