Աշխատանքի վարձատրությունը ՀՀ առևտրային բանկերում, 2018

  • Ոչ ղեկավար աշխատակիցների ամենաբարձր վարձատրությունը HSBC-ում է, որտեղ նրանց միջին ամսական համախառն փոխհատուցումը կազմել է 705 հազ․ դրամ, իսկ ամենացածրը Аraratbank-ում՝ 313 հազ․ դրամ։
  • Բանկերի ղեկավարներից ամենաբարձրը վաստակել են Ամերիաբանկում՝ 12 մլն դրամ, իսկ ամենացածրը՝ Byblos Bank-ում՝ 1.9 մլն դրամ ամսական։
  • Համախառն փոխհատուցում ասելով նկատի ունենք աշխատավարձը և դրան հավասարեցված այլ վճարները՝ նախքան հարկումը։

Նշենք, որ հաշվի առնելով, որ Մելլաթ բանկի աշխատակիցների քանակը շատ քիչ է և շատերը ԻԻՀ քաղաքացիներ են (expat)՝ առաջատարը դիտարկվել է HSBC-ն։