Ֆինանսական մոդելավորում և բիզնես մոդելի մշակում սննդի վերամշակմամբ զբաղվող ՍանԼենդ ՍՊԸ համար

2020թ-ին չրերի արտադրությամբ զբաղվող ՍանԼենդ ՍՊԸ-ի համար Մոդեքսը իրականացրել ֆինանսական և մոդելի և  և բիզնեսի մոդելի մշակում։

Ծրագրի շրջանակներում Մոդեքսը մշակել է գնային քաղաքականություն, իրականացրել ֆինանսական արդյունքների կանխատեսում, ոլորտի փորձագետների ներգրավմամբ մշակել ֆինանսական մոդել և բիզնես մոդել, պոտենցիալ ներդրողների համար պատրաստել գործունեության ամփոփ նկարագիր։