Վայոց Ձորի մարզում գինեգործական բիզնեսի  իրագործելիության ուսումնասիրություն

2020թ-ին օտարերկրյա մասնավոր ներդրող պատվերով Մոդեքսը ոլորտային մասնագետների ներգրավմամբ իրականացրել է Վայոց Ձորի մարզում խաղողի ինտենսիվ այգու և գինու գործարանի հիմնման իրագործելիության ուսումնասիրություն՝, ներառյալ խաղողի այգու հիմնման տեխնիկական հատակագծի մշակում, գինու գործարանի արտադրական սարքավորումների կարիքների հաշվարկ, ֆինանսական մոդելի պատրաստում և շուկայի ուսումնասիրություն։