Երեք փաստ Հայաստանում POS տերմինալներով կատարված վճարումների մասին (կանխիկացումը չհաշված)

  1. 2018թ-ի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին 2015թ-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ POS տերմինալներով կատարված վճարումների քանակը աճել է 2.1 անգամ,
  2. 2018թ-ի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին POS տերմինալներով կատարված վճարումների միջին արժեքը կազմել է 23,239 դրամ,
  3. 2018թ-ի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին POS տերմինալներով կատարված վճարումների ծավալը կազմել է ավելի քան 136.4 մլրդ դրամ: Եթե ընդունենք, որ բանկերի միջնորդավճարի միջին կշռված մեծությունը 2.4% է, ապա կստացվի բանկերի ոչ տոկոսային եկամուտը POS տերմինալների սպասարկումից կազմում է 3.3 մլրդ դրամ։