ՀՀ առևտրային բանկերի զուտ շահույթը | 2020/21- I-III եռ․

  • ՀՀ առևտրային բանկերը 2021թ-ի հունվար-սեպտեմբերին արձանագրել են 66.3 մլրդ դրամի զուտ շահույթ՝ 13.2%-ով ավել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում,
  • Ամենամեծ շահույթը արձանագրել է Ameriabank-ը՝ 14.5 մլրդ դրամ,
  • Բոլոր բանկերն աշխատել են շահույթով, սակայն՝ բանկերից 9-ի մոտ արձանագրվել է զուտ շահույթի անկում։