ՀՀ առևտրային բանկերի զուտ շահույթը | Ե1-2019/20

  • ՀՀ առևտրային բանկերը 2020թ-ի 1-ին եռամսյակում արձանագրել են մոտ 23.4 մլրդ դրամի զուտ շահույթ՝ 40%-ով ավել, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում,
  • Ամենամեծ շահույթը արձանագրել է Armswissbank-ը՝ 3.22 մլրդ դրամ։
  • Բոլոր բանկերն աշխատել են շահույթով, սակայն՝ բանկերից 6-ի մոտ արձանագրվել է զուտ շահույթի անկում։