Հիփոթեքային վարկերի գծով առաջատարը Ամերիաբանկն է

  • 2021թ-ի հունիսի 30-ի դրությամբ Հայաստանի առևտրային բանկերի հիփոթեքային վարկերի պորտֆելը ընդհանուր մեծությունը եղել է շուրջ 565 մլրդ դրամ,
  • Հիփոթեքային վարկային պորտֆելի մեծությամբ առաջատարը եղել է Ամերիաբանկը (123.4 մլրդ դրամ)՝ 21.9% շուկայական մասնաբաժնով,
  • Թեև առաջատար երեք բանկերին բաժին է ընկնում շուկայի 46.5%-ը (Ամերիաբանկ - 21.9%, Արդշինբանկ - 15.6%, Կոնվերս բանկ - 9%), այս շուկան խիստ մրցակցային կարելի է համարել (Հերֆինդալ-Հիրշմանի ինդեքսը 1036 է)։