Հիփոթեքային վարկերի բումը Հայաստանում

  • Վերջին երկու տարիների ընթացքում Հայաստանում դիտվում է հիփոթեքային վարկերի բում, մասնավորապես, 2018թ-ի 2-րդ եռամսյակից ի վեր առևտրային բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հիփոթեքային վարկերի պորտֆելի միջին եռամսյակային հավելաճի տեմպը եղել է 6.2%, այնինչ ընդհանուր վարկային ներդրումների հավելաճի տեմպը եղել է 3.3%:
  • Հիփոթեքային բումի ժամանակահատվածում հիփոթեքային վարկերի մասնաբաժինը բանկերի և առևտրային կազմակերպությունների վարկային ներդրումների կառուցվածքում 7.8%-ից հասել է 10.8%-ի, իսկ միայն բանկերի պորտֆելում՝ 7.9%-ից 11.3%-ի։
  • Հիփոթեքային բումին հաջորդած բնակչության եկամուտների անկումը և սուրը մրցակցությունը ռիսկեր են առաջացնում ֆինանսական համակարգի կայության համար։ Թեև ՀՀ ԿԲ-ն հիփոթեքային վարկերի գծով առանձին մակրոպրուդենցիալ քաղաքականություն չի վարում, առանձին բանկեր արդեն իսկ վերանայում են վարկավորման ցուցանիշները (LTV, OTI և այլն)։
  • Ի տարբերություն Հայաստանի, Եվրոպայի 20-ից ավել երկրներում հիփոթեքային վարկերի գծով սահմանված են մակրոպրուդենցիալ գործիքներ (LTV, DSTI, maturity), որոնք միտված են զսպելու «հիփոթեքային փուչիկի» հետագա մեծացումը։