Աշխատանքի համախառն վարձատրությունը առևտրային բանկերում

  • 2019թ-ի 1-ին կիսամյակի արդյունքներով, ՀՀ առևտրային բանկերի աշխատողների միջին համախառն վարձատրության միջնարժեքը եղել է մոտ 307 հազ․ դրամ, այսինքն կեսը ստացել են դրանից բարձր, կեսը՝ ցածր։
  • 2019թ-ի 1-ին կիսամյակի արդյունքներով, առևտրային բանկերի 287 աշխատակից միջինում ստացել են 2 մլն դրամ և ավել վարձատրություն` 30%-ով ավելի քիչ, քան ՏՏ ոլորտում։