ՀՀ առևտրային բանկերի հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները 2019թ-ի 1-ին եռամսյակում

  • 31.12.2018թ-ի համեմատ հաճախորդներին տրամադրած վարկերի և այլ փոխատվությունների ընդհանուր պորտֆելը աճել է 1․8%-ով, թեև 6 բանկերի մոտ արձանագրվել է անկում,
  • Բացարձակ արժեքով վարկային պորտֆելի ամենամեծ աճը արձանագրվել է Հայբիզնեսբանկի մոտ՝ գրեթե 24 մլրդ դրամ,
  • բացարձակ արժեքով հաճախորդների նկատմամբ պարտավորությունների գծով ամենամեծ աճը դարձյալ արձանագրվել է Հայբիզնեսբանկի մոտ՝ ավելի քան 53մլրդ դրամ։

Տվյալներին առավել մանրամասն ծանոթանալու համար, կարող եք անցնել հետևյալ հղումով՝ http://bit.ly/2W61ZVp