Զբաղվածությունը ՀՀ բանկային համակարգում

  • 2018թ-ի ընթացքում ՀՀ առևտրային բանկերի աշխատակիցների քանակն աճել է 5.2%-ով,
  •  Աշխատակիցների քանակով ՀՀ առաջատար բանկը ACBA-ն է՝ ավելի քան 1400 աշխատակից,
  • 2018թ-ին աշխատակիցների քանակի ամենամեծ աճը արձանագրել է Ameriabank-ը՝ ~31% կամ 204 նոր աշխատատեղ։