ՀՀ առևտրային բանկերի զուտ շահույթը | 2022/23թթ I կիսամյակ

net profit banks

ՀՀ առևտրային բանկերը 2023թ-ի հունվար-հունիս ամիսներին արձանագրել են շուրջ 142 մլրդ դրամի զուտ շահույթ, ինչը 1.2 անգամ ավելի է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում,

Ամենամեծ շահույթը արձանագրել է Ardshinbank-ը՝ 38.2 մլրդ դրամ,

Բոլոր բանկերն աշխատել են շահույթով, սակայն 18 առևտրային բանկերից 4-ի դեպքում արձանագրվել է զուտ շահույթի անկում։