Հայաստանի ՕՈՒՆ կատարողականը 2023թ-ին

  • 2023թ-ին Հայաստանում ՕՈՒՆ-ի զուտ ներհոսքը կազմել է 443 միլիոն դոլար, ինչը 2.3 անգամ զիջում է նախորդ տարվա ցուցանիշին։
  • Հատկանշական է, որ 2023թ-ին արձանագրվել է բաժնետիրական կապիտալի զգալի արտահոսք Հայաստանից, մասնավորապես, բաժնետիրական կապիտալի մասով զուտ ֆինանսական պարտավորությունների ստանձնումը կրճատվել է 335 միլիոն դոլարով, ինչն անուղղակիրոեն բացասական է անդրադարձել նաև վերաներդրված կապիտալի վրա և վերաներդրված կապիտալն էլ նվազել է ավելի քան 200 միլիոն դոլարով:
  • Փոխարենը, նախորդ տարվա համեմատ զգալի աճել են պարտքային գործիքներով օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների չափը՝ ավելի քան 300 միլիոն դոլար։