Մարդատար ավտոմեքենա ունեցող տնային տնտեսությունների մասնաբաժինը

2020թ-ի տվյալներով Հայաստանի տնային տնտեսությունների 45%-ն ունի սեփական մարդատար ավտոմեքենա, ինչը 10%-ային կետով ավել է, քան 2017թ-ի համապատասխան ցուցանիշը։ Այլ կերպ ասած վերջին 2.5 տարիների ընթացքում մոտ 82 հազար տնային տնտեսություն ձեռք է բերել մեքենա։

Բաց մի՛ թողեք վերջին նորությունները