Ո՞ր արժույթով պահել խնայողությունները

  • 2021թ-ի հունվարի 4-ի դրությամբ 1մլն դրամ կամ համարժեք արտարժույթի դեպքում ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից առաջարկվող 367օր տևողությամբ ավանդի ամենաբարձր անվանական տոկոսադրույքը դրամային ավանդի պարագայում 10.2% է, դոլարային ավանդի պարագայում՝ 4.5%, պայմանով որ տոկոսագումարը վճարվելու է ավանդի ժամկետի վերջում։ Իսկ դոլարի վաճառքի լավագույն փոխարժեքը 525 դրամ է։
  • Դիցուք, քաղաքացին, որն ունի 1մլն դրամի խնայողություն, ունի ընտրության երկու տարբերակ՝ 1 մլն դրամը ընթացիկ լավագույն փոխարժեքով վերածի դոլարի և դոլարային ավանդ ձևակերպի կամ ունեցած դրամային խնայողությունները հենց դրամով էլ ավանդ ձևակերպի։
  • Դոլարային ավանդի դեպքում ավանդի մեծությունը` ներառյալ զուտ տոկոսային եկամուտը 367 օր անց կկազմի ~$1,982, իսկ դրամային ավանդի դեպքում՝ 1,091․8 հազ․ դրամ։
  • Դրամով, թե՞ դոլարով պահել խնայողությունները - մեծապես կախված է նրանից, թե 1 տարի անց ինչպիսի փոխարժեք է սպասվում՝ եթե դոլարի առքի փոխարժեքը 550.9 դրամից ցածր լինի, նպատակահարմար է խնայողությունները դրամով պահել, իսկ 550.9 դրամից ավել լինելու դեպքում՝ դոլարով։