ԱՊՊԱ շուկան 2021թ-ին

insurance

  • 2021թ-ին Հայաստանի ԱՊՊԱ շուկայի ծավալը եղել է շուրջ 21.1 մլրդ դրամ,
  • Շուկայի առաջատարը եղել է Ռոսգոսստրախ Արմենիան՝ 30.8% մասնաբաժնով, իսկ առաջատարության հավակնորդը՝ Նաիրի Ինշուրանսը՝ 22.6% մասնաբաժնով,
  • 2021թ-ին ապահովագրական ընկերությունների ընթացիկ տարվա հատուցումների մասնաբաժինը հասույթի կառուցվածքում միջինում եղել է 79.0%, իսկ Ինգո Արմենիայի դեպքում՝ 93.0%: